Surgery 2018

Sažetak

Upute za pisanje i slanje sažetaka

Sažetak

Upute za pisanje i slanje sažetaka

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster, trebaju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, a bit će tiskani u časopisu Acta Chirurgica Croatica. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster).

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnom servisu, Filidi, i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

Prijava sažetaka
Molimo Vas pridržavajte se sljedećih uputa

Sažetak ne smije sadržavati više od 500 riječi

Tekst sažetka mora sadržavati: uvod, cilj, metode, rezultate i zaključak (izuzetak je sažetak prikaza bolesnika)

Sva polja su obavezna

Rok prijave sažetka je 5. rujna 2018. godine

Znanstveni odbor će do 15. 09. 2018. poslati obavijest autorima jesu li sažetci prihvaćeni

Svi prihvaćeni sažetci biti će prikazani u obliku postera, a samo odabrani će biti i usmeno prezentirani u odgovarajućoj rubrici, o čemu će njihovi autori biti pravovremeno obaviješteni

O nama

Čast nam je i zadovoljstvo zaželjeti Vam dobrodošlicu na 7. hrvatski kirurški kongres koji će se održati u Vodicama.

Registrirajte se
Organizator

Filida putnička agencija d.o.o.

Park Kate Šoljić 3

10000 Zagreb, Hrvatska /Croatia

Tel: +385 1 4616 520

Email: surgery2018@filidatravel.hr

© 2018 Eventrify. All rights reserved