Surgery 2018

Hotelski smještaj

prema posebnim cijenama uz osobnu rezervaciju

Hotelski smještaj

prema posebnim cijenama uz osobnu rezervaciju

Smještaj sudionika je organiziran u hotelu Olympia i Olympia Sky prema ispod navednim cijenama.

Rezervacija je važeća nakon pisane potvrde organizatora. Rok za rezervaciju smještaja je 15.rujna 2018. Nakon tog roka moguće je rezervirati sobu na zahtjev ovisno o raspoloživosti.

HOTEL OLYMPIA

HOTEL OLYMPIA SKY

Jednokrevetna

590,00 kn

890,00 kn

Dvokrevetna

390,00 kn

590,00 kn

Cijene soba izražene su po osobi i po danu.

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 8,00 kn po osobi i danu. PDV je uključen u cijenu.

Kontaktirajte nas u vezi rezervacije smještaja ili bilo kakvih nejasnoća

Filida putnička agencija d.o.o.
10000 Zagreb, Hrvatska
Park Kate Šoljić 3
surgery2018@filidatravel.hr
O nama

Čast nam je i zadovoljstvo zaželjeti Vam dobrodošlicu na 7. hrvatski kirurški kongres koji će se održati u Vodicama.

Registrirajte se
Organizator

Filida putnička agencija d.o.o.

Park Kate Šoljić 3

10000 Zagreb, Hrvatska /Croatia

Tel: +385 1 4616 520

Email: surgery2018@filidatravel.hr

© 2018 Eventrify. All rights reserved