Surgery 2018

Organizacijski odbor

Informacije o članovima organizacijskog odbora

Organizacijski odbor

Informacije o članovima organizacijskog odbora

Predsjednik: Mate Majerović

Predstojnik Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednik kongresnog odbora: dr. sc. Branko Bogdanić

Tajništvo kongresa

Klinika za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb/Croatia

Hrvatsko kirurško društvo Hrvatskoga liječničkog zbora okuplja stručnjake svih grana kirurgije kako bi potaknulo međusobnu suradnju i razmjenu iskustava. Trudimo se razviti dobar odnos između iskusnijih i mlađih kirurga kako bismo na pravi način iskoristili godine rada koje su od neprocjenjive važnosti za unapređenje struke. Namjera nam je zajedničkim trudom unaprijediti kirurgiju prvenstveno radi dobrobiti naših pacijenata.

Sve su to razlozi zašto organiziramo stručne skupove, nacionalne i međunarodne kongrese te izdajemo časopis Acta Chirurgica Croatica. Vjerujem da ćete prepoznati naša nastojanja te i ove stranice iskoristiti za aktivno sudjelovanje u promicanju medicinskog istraživanja i stručne komunikacije na svim razinama s ciljem vlastitog napredovanja i usavršavanja.

Članovi

A. Antabak

G. Augustin

G. Bačić

B. Biočina

I. Blaé

T. Bruketa

K. Bulić

M. Bura

B. Cerovski

T. Cicvarić

R. Čulinović Čalić

N. Daraboš

D. Delimar

I. Dobrić

Ž. Glavić

A. Gojević

A.Z. Golem

D. Grgurović

N. Gusić

S Jadrijević

Ž. Jelinčić

T. Kekez

E. Kinda

B. Kocman

G. Kondža

I. Lovričević

T. Luetić

D. Manojlović

M. Margaritoni

A. Matejčić

P. Matošević

D. Mijatović

H. Nikolić

S. Orešković

J. Paladino

Z. Perko

I. Petrović

M. Petrunić

D. Prgomet

Z. Rajković

Ž. Rašić

B. Romić

K. Rotim

I. Rudež

J. Samardžić

H. Silovski

D. Stančić-Rokotov

M. Stanec

Z. Stanec

R. Starčević

R. Stare

I. Stipančić

B. Šebečić

M. Škegro

I. Tripalo

Z.Veir

D.V. Vrdoljak

M. Zelić

M. Zovak

R. Žic

B. Župančić

Znanstveni odbor

A. Antabak

G. Augustin

G. Bačić

M.Bekavac Bešlin

B. Biočina

B. Bogdanić

K. Bulić

M. Bura

T. Cicvarić

R. Čulinović Čalić

N. Daraboš

D. Delimar

I. Dobrić

J. Galić

Ž. Glavić

A.Z. Golem

N. Gusić

S. Jadrijević

Ž.Jelinčić

T. Kekez

E. Kinda

B. Kocman

G. Kondža

D. Kovačević

I. Lovričević

T. Luetić

M. Majerović

D. Manojlović

M. Margaritoni

A. Matejčić

P. Matošević

D. Mijatović

H. Nikolić

S. Orešković

J. Paladino

L. Patrlj

Z. Perko

M. Petrunić

D. Prgomet

Ž. Rašić

K. Rotim

I. Rudež

D. Stančić-Rokotov

M. Stanec

Z. Stanec

R. Starčević

R. Stare

I. Stipančić

B. Šebečić

M. Škegro

Z Veir

D.V. Vrdoljak

M. Zelić

M. Zovak

R. Žic

B. Županči

2. simpozij medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgiju

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednica: Vesna Konjevoda

Članovi: Irena Rašić, Elzika Radić, Danijela Miljanić, Sanja Filčić, Nataša Brkić

STRUČNI ODBOR

Predsjednica: Sanja Juretić

Članovi: Nikolina Lončar Uglik, Tanja Miodrag, Sandra Ložnjak, Keti Glavaš, Danica Horvat

O nama

Čast nam je i zadovoljstvo zaželjeti Vam dobrodošlicu na 7. hrvatski kirurški kongres koji će se održati u Vodicama.

Registrirajte se
Organizator

Filida putnička agencija d.o.o.

Park Kate Šoljić 3

10000 Zagreb, Hrvatska /Croatia

Tel: +385 1 4616 520

Email: surgery2018@filidatravel.hr

© 2018 Eventrify. All rights reserved