Surgery 2018

Organizator

Informacije o tehničkom organizatoru

Organizator

Informacije o tehničkom organizatoru

Kongresne obavijesti za sudionike, izlagače, oglašivače i sponzore:

Filida putnička agencija d.o.o.

Park Kate Šoljić 3

10000 Zagreb, Hrvatska /Croatia

Tel: +385 1 4616 520

Fax: +385 1 4616 521

Email: surgery2018@filidatravel.hr

O nama

Čast nam je i zadovoljstvo zaželjeti Vam dobrodošlicu na 7. hrvatski kirurški kongres koji će se održati u Vodicama.

Registrirajte se
Organizator

Filida putnička agencija d.o.o.

Park Kate Šoljić 3

10000 Zagreb, Hrvatska /Croatia

Tel: +385 1 4616 520

Email: surgery2018@filidatravel.hr

© 2018 Eventrify. All rights reserved