Surgery 2018

Plaćanje

Upute i podaci za plaćanje

Plaćanje

Upute i podaci za plaćanje

Plaćanje se vrši uplatom na poslovne račune Kongresnog servisa:

Napomena

Prilikom plaćanja kotizacije na poslovne račune Kongresnog servisa, molimo da kopiju uplatnice s prezimenom i imenom sudionika za kojeg je uplaćena kotizacija pošaljete Kongresnom servisu na mail: surgery2018@filidatravel.hr

Ako uplaćujete za više sudionika odjednom, potvrdi je potrebno priložiti popis s imenima svih sudionika.

Domaći sudionici plaćaju kotizaciju u kunama

Naziv: FILIDA putnička agencija d.o.o.

IBAN: HR3223600001101988664

Uplatitelj: ime i prezime sudionika, naziv uplatitelja

Poziv na broj:

Svrha uplate: Kirurzi 2018, ime i prezime sudionika

Strani sudionici plaćaju kotizaciju u EUR

Valuta je uvećana za sve bankovne troškove.

Account name: FILIDA travel agency d.o.o

IBAN: HR3223600001101988664

Swift Code: ZABAHR2X

Notification: Surgery 2018, participant’s name

O nama

Čast nam je i zadovoljstvo zaželjeti Vam dobrodošlicu na 7. hrvatski kirurški kongres koji će se održati u Vodicama.

Registrirajte se
Organizator

Filida putnička agencija d.o.o.

Park Kate Šoljić 3

10000 Zagreb, Hrvatska /Croatia

Tel: +385 1 4616 520

Email: surgery2018@filidatravel.hr

© 2018 Eventrify. All rights reserved