Surgery 2018

Znanstveni program

Usmena izlaganja, satelitski simpoziji, radionice i posteri

Znanstveni program

Usmena izlaganja, satelitski simpoziji, radionice i posteri

Kongres će se odvijati u obliku usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i postera. Usmena izlaganja biti će na hrvatskom ili engleskom jeziku (bez simultanog prevođenja).
O nama

Čast nam je i zadovoljstvo zaželjeti Vam dobrodošlicu na 7. hrvatski kirurški kongres koji će se održati u Vodicama.

Registrirajte se
Organizator

Filida putnička agencija d.o.o.

Park Kate Šoljić 3

10000 Zagreb, Hrvatska /Croatia

Tel: +385 1 4616 520

Email: surgery2018@filidatravel.hr

© 2018 Eventrify. All rights reserved