Surgery 2018

Predavači

Upute za predavače

Predavači

Upute za predavače

Nakon primitka sažetaka Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije rada – usmeno ili poster. Znanstveni odbor predlaže autorima da većina radova bude u obliku postera.
Usmena izlaganja

Pozvani predavači: 30 minuta

Usmena izlaganja: 15 minuta

Rasprava nakon tematske sekcije: 15 minuta

Tehnička oprema

LCD projektor

Predavači se mole da predaju medij s predavanjem tehničaru Kongresnog servisa i provjere svoje predavanje u sobi za pripremu predavanja najmanje jedan sat prije predviđenog termina predavanja.

Posteri

1. Maksimalne dimenzije postera: 90cm (širina) x 120 cm (visina)

2. Stručno povjerenstvo će dodijeliti nagrade za najbolji poster mladih znanstvenika.

3. Posteri mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Sažeci postera bit će tiskani u suplementu časopisa Acta Chirurgica Croatica.

4. Posteri će biti izloženi na panoima u kongresnom prostoru tijekom cijelog trajanja Kongresa. Izlagači postere donose osobno na kongres. Materijal za lijepljenje postera osigurava Kongresni servis.

5. Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).

O nama

Čast nam je i zadovoljstvo zaželjeti Vam dobrodošlicu na 7. hrvatski kirurški kongres koji će se održati u Vodicama.

Registrirajte se
Organizator

Filida putnička agencija d.o.o.

Park Kate Šoljić 3

10000 Zagreb, Hrvatska /Croatia

Tel: +385 1 4616 520

Email: surgery2018@filidatravel.hr

© 2018 Eventrify. All rights reserved