Surgery 2018

Teme

Teme i nositelji sekcija

Teme

Teme i nositelji sekcija

I. ABDOMINALNA KIRURGIJA (Škegro M)

1. Transplantacijska kirurgija

2. Laparoskopska kirurgija

3. ERAS

4. Slobodne teme

II. DJEČJA KIRURGIJA (Luetić T)

1. Dječja traumatologija

2. Slobodne teme

III. GINEKOLOGIJA (Orešković S)

1. Hitna stanja u ginekologiji i opstetriciji

IV. KARDIJALNA KIRURGIJA (Biočina B)

1. Konkomitantni kardiovaskularni kirurški zahvat

2. MCS (mehanička cirkulacijska potpora)

3. Reparacija zalistka

V. KVALITETA U ZDRAVSTVU
VI. TORAKALNA KIRURGIJA (Stančić-Rokotov D)

1. Kirurgija dušnika

2. Slobodne teme

VII. MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA (Aljinović Ratković N)

1. Kranio-facijalne ozljede

VIII. NEUROKIRURGIJA (Mrak G)

1. Intrakranijske aneurzime i AV malfomacije

2. Endoskopske operacije tumora mozga

3. Kirurgija vratne kralježnice

4. Slobodne teme

IX. OFTALMOLOGIJA (Jukić T)

1. Kirurgija prednjeg segmenta oka

2. Kirurgija stražnjeg segmenta oka

3. Trauma u oftalmologiji

X. ONKOLOGIJA (Vrdoljak DV)

1. Onkološka kirurgija

2. Neoadjuvantna kemoterapija

XI. OPĆA KIRURGIJA (Bogdanić B)

1. Hitna medicina

2. Infekcije u općoj kirurgiji

3. Slobodne teme

XII. ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA (Delimar D)

1. Sekundarne artroze kuka

2. Prijelomi kuka u starijoj životnoj dobi

3. Unutarzglobni prijelomi

4. Slobodne teme

XIII. OTORINOLARINGOLOGIJA (Prgomet D)

1. Kirurgija štitnjače

XIV. PLASTIČNA, REKONSTRUKTIVNA I ESTETSKA KIRURGIJA (Mijatović D)

1. Rekonstruktivna kirurgija

2. Kirurgija dojke

3. Kirurgija šake

4. Estetska kirurgija

XV. VASKULARNA KIRURGIJA (Petrunić M)

1. Infekcije u vaskularnoj kirurgiji

2. Vaskularne ozljede

3. Akutna ishemija

4. Slobodne teme

XVI. JEDNODNEVNA KIRURGIJA (Šeparović I)

1. Abdominalna kirurgija

2. Proktologija

3. Plastična rekonstruktivna i estetska kirurgija

4. Slobodne teme

XVII. SPECIJALIZANTSKA SEKCIJA (Silovski H)

1. Edukacija

2. Studenska sekcija

3. Slobodne teme

XVIII. TRANSLACIJSKA MEDICINA
XIX. AKUTNA STANJA U GASTROENTEROLOGIJI (Rustemović N, Bilić B, Markoš P)
Teme za 2. simpozij medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgiju

1. Holistički pristup kirurškom bolesniku

2. Intraoperativna zdravstvena njega

3. Specifičnosti zdravstvene njege bolesnika nakon operativnog zahvata

4. Novosti u sestrinskoj skrbi i dokumentaciji

5. Izazovi sestrinstva u kirurgiji

6. Razno

O nama

Čast nam je i zadovoljstvo zaželjeti Vam dobrodošlicu na 7. hrvatski kirurški kongres koji će se održati u Vodicama.

Registrirajte se
Organizator

Filida putnička agencija d.o.o.

Park Kate Šoljić 3

10000 Zagreb, Hrvatska /Croatia

Tel: +385 1 4616 520

Email: surgery2018@filidatravel.hr

© 2018 Eventrify. All rights reserved