Surgery 2018

Kotizacije

Kotizacije za doktore medicine, sestre i tehničare i predstavnike tvrtke

Kotizacije

Kotizacije za doktore medicine, sestre i tehničare i predstavnike tvrtke

Plaćeno do 15.9.2018.

Plaćeno poslije 15.9.2018.

Doktori medicine; specijalisti

2.200,00 kn

2.600,00 kn

Predstavnici tvrtki

1.500,00 kn

1.800,00 kn

Specijalizanti

1.500,00 kn

1.800,00 kn

Studenti

oslobođeni kotizacije

oslobođeni kotizacije

Osobe u pratnji

1.500,00 kn

1.500,00 kn

Umirovljeni članovi HLZ-a

oslobođeni kotizacije

oslobođeni kotizacije

Jednodnevna kotizacija

900,00 kn

900,00 kn

Kotizacije za 2. simpozij medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgiju

OLYMPIA

OLYMPIA SKY

Jednokrevetna soba

1.750,00 kn

2.350,00 kn

Dvokrevetna soba

1.350,00 kn

1.750,00 kn

Jednokrevetna - Dodatna noć 08-09.10.

790,00 kn

1.090,00 kn

Dvokrevetna - Dodatna noć 08-09.10.

590,00 kn

790,00 kn

U iznose je uključen PDV (25%).
Kotizacije uključuju:

Kotizacija za doktore medicine, specijaliste i specijalizante

- nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, prezentacija postera i izlagačkih prostora

- kongresne materijale: jedan primjerak Konačnog programa i časopisa Acta Chirurgica Croatica sa sažecima, potvrda o sudjelovanju, kongresna torba, promotivni materijal

- domjenak dobrodošlice, pauze za kavu tijekom kongresa, zajedničku večeru, dva ručka

- bodove Hrvatske liječničke komore za liječnike

*Napomena: Uz prijavu za sudjelovanje specijalizanti moraju priložiti dokument kojim potvrđuju svoj status. Pismo mora biti napisano na memorandumu ustanove i naslovljeno na Kongresni servis Filidu.

Kotizacija za predstavnike tvrtki

- nazočnost na domjenku dobrodošlice, pauze za kavu tijekom kongresa, zajedničku večeru i dva ručka

Gratis kotizacija za studente

- nazočnost stručnom programu na mjestima usmenih izlaganja, prezentacija postera i izlagačkih prostora

- domjenak dobrodošlice i pauze za kavu tijekom kongresa

*Napomena: Uz prijavu za sudjelovanje studenti moraju priložiti dokument kojim potvrđuju svoj status. Pismo mora biti napisao na memorandumu fakulteta i naslovljeno na Filida putnička agencija d.o.o.

Kotizacija za pratnju

- domjenak dobrodošlice

- pauze za kavu tijekom kongresa

- zajedničku večeru i 2 ručka

Kotizacija za umirovljene članove HLZ-a

- nazočnost stručnom programu na mjestima usmenih izlaganja, prezentacija postera i izlagačkih prostra

- domjenak dobrodošlice i pauze za kavu tijekom kongresa

*Napomena: Umirovljeni članovi HLZ-a svoj status potvrđuju predočenjem članske iskaznice HLZ-a na kongresnom desku prilikom registracije.

Jednodnevna kotizacija

- nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja

- prezentacija postera i izlagačkih prostora

- konačni program

- časopis Acta Chirurgica Croatica

- potvrda o sudjelovanju

- bodove za sudjelovanje

- pauze za kavu tijekom kongresa, ručak

Kotizacije za 2. simpozij medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgiju

- paket uključuje boravak u hotelu od 9. do 11. 10., obroke, pauze za kavu, kongresnu večeru 10. i kongresnu torbu.

Otkazivanje

Sudionici koji do 1. rujna 2018. pisanim putem Kongresnom servisu otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za 20% administrativnih troškova. Sudionici koji nakon 1. rujna 2018. otkažu sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog novca.

O nama

Čast nam je i zadovoljstvo zaželjeti Vam dobrodošlicu na 7. hrvatski kirurški kongres koji će se održati u Vodicama.

Registrirajte se
Organizator

Filida putnička agencija d.o.o.

Park Kate Šoljić 3

10000 Zagreb, Hrvatska /Croatia

Tel: +385 1 4616 520

Email: surgery2018@filidatravel.hr

© 2018 Eventrify. All rights reserved